ONs Electrisch Laboratorium

Een jongensboek over elctriciteit
Met 100 zelf te nemen proeven

J.C. Alders

 

Hardcover: 310 pagina's

Uitgever: Roskam; (1944) 3de druk

 

Dit boek is een vervolg op Jongens en ...... serie en  bevat een groot aantal proeven toegelicht door vele schetsen en tekeningen.

 

Inhoud:

1. Statische Eelctriciteit
 • Inleiding
 • We electriseren door aanraking. Goede en slechte geleiders. Isolatoren.
 • De electroscoop. Positieve en negatieve lading
 • Wat is nu eigenlijk electriciteit?
 • De wet van Coulomb
 • De invloed van de tussenstof op de electrische krachten. 
 • De influentie
 • De plaats der lading op een geleider
 • Verdeling van de lading over het oppervlak van een geleider. De werking van puntvormige lichamen.
 • ...............
 • Het begrip capaciteit
 • De condensator. De Leidse fles
 • De mechanische, chemische en warmtewerking van de elektrische ontlading
 • De vonk
 • Statische electriciteit in de natuur
2. Het Magnetisme
 • Inleiding
 • De aantrekking door magneten
 • De polen van de magneet. Influentie
 • De magnetische krachtlijnen
 • Het wezen van het magnetisme
 • Anomale magneten
 • Hoe behouden we de magnetische kracht?
 • Hoe beschermen we de ruimte tegen magnetisme?
 • De krachten welke magneten op elkaar uitoefenen.
 • Het aardmagnetisme. Het noorderlicht

3. Dynamische electriciteit

 • Het verschijnsel van Volta. De contactwerking. Thermo-elementen. Galvanische elementen.
 • Stroomsterkte. De wet van Barlow-Fechner. De Ampère
 • Schakeling van elementen. De commutator.
 • Het magnetisch veld van de electrische stroom. De wet van Biot en Savart.
 • De tangentenboussole
 • De wet van Ohm. Tabel der eenheden. Elementenschakeling.
 • De wetten van Kichhoff
 • Het bepalen van de grootte van een weerstand.
 • De warmteontwikkeling van de electrische stroom. Electrische arbeid en vermogen.
 • .......
 • Röntgenstralen
 • Radioactiviteit
 • Wisselstroom
 • Het gelijkrichten van wisselstroom
 • Electrische straling. Zeemaneffect. Teslastroom.
 • Golven van Hertz
 • Photo-electrische cel. Lichtelectrisch effect. Lichtelement. De transmutatie der elementen.

4. Overzicht van de eenheden

5. Historisch overzicht van de electriciteit en het magnetisme

6. We maken zelf electrische toestellen

 • We construeren een wrijvingselectriseermachine
 • We vervaardigen een influentieelectriseermachine
 • We maken een microfoon
 • We wikkelen een transformator
 • We maken een elektrische soldeerbout

7. De gevaren van de electriciteit

8. 50 vraagstukken over electriciteitsleer met oplossing

 


15-03-2003