Jongens in de Vrije Natuur

 

J.C. Alders

 

Hradcover: 310pagina's

Uitgever: Thieme; 2de druk (1942)

 

Inhoud:
 1. Voorrede
 2. Inleiding. De kalender. Iets over riten.
 3. Januari - Louwmaand
  DiatomeeŽn
  Spoorzoeken in de sneeuw
  De nauwkeurigheid bij het waarnemen. Procentische fout. De tangens. Het meten van hoeken. Het schatten van hoeken. De zonshoogte. Het bepalen van het Zuiden en het Noorden.
  De sterrenhemel in Januari. Betelgeuze.
  De diluviale zandgronden. De IJstijd. Het bouwland in de winter.
  Nieuwjaarsschieten. Koppermaandag
 4. Februari - Sprokkelmaand
  Klein Hoefblad. Gaspeldoorn. Kruiskruid. Hazelaar. Zwarte Els
  Waterslak.
  De zonsondergang. Het gezichtsveld op aarde. We meten de straal van de Aarde. Aardschaduw. Schemeringskleuren. Zodiacaal licht.
  De sterrenhemel in Februari. Enige grondbegrippen uit de sterrenkunde.
  De boomgaard.
  Vrouwendag. Klootschieten. Het wilgenfluitje
 5. Maart - Lentemaand
  Sleutelbloem. Speenkruid. Hondsdraf. Korstmos.
  De vlo. Het maken van microscopische preparaten.
  Maartse buien. Nachtvorst
  De sterrenhemel in Maart. Het fonkelen der sterren
  Het ploegen
  St. Geertrui
 6. April - Grasmaand
  Dotterbloem. Pinksterbloem. Lelietje van dalen.
  Kikvors. Pad. Zingende rups.
  Hagel. Het watertrekken van de zon. De broeikas.
  De sterrenhemel in April. De planeten.
  De koe
  Palmpasen. Paaseieren. Paashaas. Paasvuur. Runen. Geveltekens. Paasdatum
 7. Mei - Bloeimaand
  Brem. Bremraap. Brandnetel
  Schaatsenrijder. Regenworm.
  Halo's. Kransen. Het fietsen. Hoepels. Tollen.
  De sterrenhemel in Mei. De tijd. De zonnewijzer.
  De melkverwerking
  Luilak. Meikoningin. De meiboom. Dauwtrappen. De IJsheilige
 8. Juni - Zomermaand
  De waterlelie. De zonnedauw. Het warkruid. De vogellijm.
  De spin. De kokerjuffer. De zoetwaterpoliep.
  Het overschatten van afstanden.
  De sterrenhemel in Juni. De kleur van de sterren. De zon.
  Het hooien. De grasdrogerij
  Midzomervuren
 9. Juli - Hooimaand
  De kleuren van de bloemen.
  De kleur van de vlinders. de libel. Het leliehaantje. Parasieten.
  Het meten van de temperatuur. Onweer. Beveiliging tegen bliksem.
  De sterrenhemel in Juli. Venus.
  De rogge-oogst
  St. Margriet
 10. Augustus - Oogstmaand
  Waterpest. Eendekroos. Koerenbloem. Inmaak.
  Bladluis. Mier. Teek. Doodshoofdvlinder. Eendagsvlieg.
  Weervoorspelling. De barometer. De hygrometer. Wolkenvormen. Het meten van de wolkenhoogte. De regenmeter. Het kaartlezen. Aan zee.
  De sterrenhemel in Augustus. Sirius.
  De grondvormen de boerderijen.
  Stoppelhanen.
 11. September - Herfstmaand
  Het leven in de bosgrond. Bosbouw. Plantengallen.
  De slak. Het schuimbeertje. De mot. De suikergast.
  De regenboog.
  De sterrenhemel in September. De maan.
  Weerrijmpjes over de maan.
 12. October - Wijnmaand
  Varens. Klitten. Herfstkleuren. Lichtgevend hout. Vliegenschimmel.
  De winterslaap der dieren.
  De mist.
  De sterrenhemel in October. Veranderlijke sterren. Schemering
  Wat doet de boer?
 13. November - Slachtmaand
  De waterbeweging in de boom
  Herfstdraden.
  De wind. Novemberstormen.
  De sterrenhemel in November. Vallende sterren. Sterrehopen.
  Het dorsen
  De herfstdraden in het bijgeloof. St Maartensvuren
 14. December - Wintermaand
  De winterrust van de planten
  De kruisbek
  Sneeuw
  De sterrenhemel in December. De sterrenhemel der Germanen. Jupiter.
  De betekenis van de landbouw
  Midwinterfeesten
 15. Slotwoord
 16. Register

04-01-2005