Jongens en Techniek

 

 


J.C. Alders

Hardcover: 250 pagina's

Publisher: Thieme; 2de druk (1941)

 

 

Inhoud:
 1. Het Havenbedrijf
  Inleiding. Historisch overzicht van de ontwikkeling der techniek in Nederland. Vaktermen.
  Zeeschepen, scheepsmachines, ketels, motoren, schroeven, sleepboten, schoonmaakschepen, reddingsboten, vuurtorens.
  De bouw van een groot zeeschip
  De elektrische installatie van grote zeeschepen
  De geluidsdistributie van grote Oceaanschepen
  Graanelevators, graansilo's
  Het droogdok
  Bouw en inrichting van Zeehavens
  Havenkranen. Zelfgrijpers
 2. Kanalen, sluizen, rivieren
  De binnenscheepvaart
  Gekanaliseerde rivieren. Stuwen.
  Kanalen.
  Sluizen.
  Rivieren en regeling van rivieren en beken.
  Dijken.
  Grondwaterstand.
 3. Bruggen
  Inleiding
  Overzicht de bruggen
  Spoorbruggen
 4. Pompen
  Centrifugaalpompen
  Polderbemaling
 5. Slotwoord
 6. Register

 


04-01-2005