De Keien Onzer Heiden

 

J.B. Bernink

Hardcover: 96 pagina's

Publisher: Boom en Zoon (1942)

 

 

Het boek probeert een beknopt overzicht te geven van de voornaamste stenen en fossielen die we in grinthopen kunnen waarnemen.

Inhoud:

 1. Woord vooraf
 2. Inleiding
 3. Zuidelijke gesteenten
  Algemeen
  De Zuidelijke gesteenten
 4. Noordelijke gesteenten
  De Ijstijd
  Onze keien uit het Noorden
   Plutonische gesteenten
   Sedimentgesteenten
   Metamorfe gesteenten
 5. Fossielen
  Overzicht
  Fossielen of petrefacten
 6. Aanhangsel
  Het aanleggen van een verzameling
  Literatuur
 7. Lijst van afbeeldingen
 8. Register
 9. Inhoudsopgave
 

03-01-2005