Scoop

Natuurkunde voor de bovenbouw 5 havo

 

 

Softcover: Hubert Biezeveld en Louis Mathot

Publisher: Wolters-Noordhoff; 2de druk; ISBN 900107636: (1991)

 
 • Energie
  Het perpetuum mobile
  Soortelijke warmte
  Warmte en inwendige energie
 • Golven
  Een golf geeft een trilling door
  Interferentie
  Geluid en lawaai
  Muziekinstrumenten
  Lichtgolven
 • Inductie
  Inductiespanning
  De
  transformator
 • Versnellen en afbuigen
  Twee soorten lading
  Elektrische energie
  Afbuigen in velden
 • Atomen
  Fotonen
  Atomen
 • Kernen
  Radioactiviteit
  Detectoren
  de bouw van de kern
  Kernenergie

Allerlei experimenten staan door de tekst heen.


15-03-2003