Leerboek de Scheikunde

Ten dienste van hogere burgerscholen, gymnasia en lycea

Deel IB
Algemene en Theoretische Scheikunde

 

Dr S.C. Bokhorst

Hardcover: 205 pagina's

Publisher: Wolters: 7de druk (1942)

 

 

Inhoud:

 1. Inleiding
 2. Wet van Avogrado
 3. Atoom - en Moleculair gewicht
 4. Zuren, basen en zouten
 5. Vervolg der zouten
 6. Valentieleer en Structuurformules
 7. Scheikundige berekeningen
 8. Bepaling atoomgewicht en moleculairformule
 9. Reactieverschijnselen
 10. Chemisch Evenwicht
 11. Chemisch Evenwicht (heterogeen)
 12. Toestandsveranderingen der stof
 13. Moleculairgewichtsbepaling in oplossing
 14. Theorie der ektrolytische dissociatie
 15. Collo´den
 16. Evenwichten in elctrolytoplossingen
 17. Qualitatieve analyse
 18. Quantitatieve analyse
 19. Electrochemie
 20. Periodiek systeem der elementen
 21. Atoombouw en radioactivitiet    

Bevat zeer veel interessante experimenten


01-05-2004