Practicum  organische chemie

 

Dr. H. Cerfontain

Hardcover: 273 pagina's 

Uitgever: Wolters-Noordhoff; ISBN 9001186254; (1972) 9de druk

Inleiding tot de praktische organische chemie. Bedoeld voor studenten aan laboratoriumscholen en universiteit.

Inhoud

 • Bewerkingen in de preperatieve organische chemie
  (glaswerk, opbouw, uitvoering, opwerken, filtratie, destillatie, herkristallisatie, extractie, chromatografische scheidingsmethoden, fotochemische reacties, veilgheidsvoorschriften)
 • Fysische constanten
  (smeltpunt, kookpunt, thermometers, brekingsindex, absorptiespectra, optisch draaiingsvermogen, dichtheid, chromatografische constanten)
 • Kwalitatieve reacties op elementen
  (koolstof, stikstof, halogenen, zwavel)
 • Reacties en identificatie van organische verbindingen
  (alifatische koolwaterstoffen, alkanolen, halogeenalkanen, ....,ketozuren, .... ,aromatische verbindingen)
 • Preperatieve methoden
  (verestering, nitrering, holgenering, ....,sulfonering, ...., reacties volgens grignard, ....fotochemische reacties, ...., extractie van natuurstoffen)
 • Molekuulmodellen
 • Wenken voor het opzoeken van literatuur

23-12-2002