Praktische oefeningen in natuurkunde

voor aanstaande natuur- en scheikundigen

Dr. M. de Haas

Hardcover: 238 pagina's

Uitgever: Waltman, Delft; 6de druk (19??)

 

Algemene voorschriften voor het natuurkunde practicum. 

Gebaseerd op de literatuurlijst moet dit boek van voor WW2 zijn. 

Onderwerpen:

 •  Inleiding
 • Algemeene metingen en hulptoestellen
 • Balans
 • Bepaling van het soortelijk gewicht
 • Bepaling van het inwendig volume van een glazen vat
 • Bepaling van de dichtheid van een gas ten opzichte van lucht
 • Bepaling van het moleculair gewicht bij onverzadigde dampen
 • Bepaling van het moleculair gewicht bij verdunde oplossingen
 • Capillariteitsconstanten en inwendige wrijving
 • Elektrische metingen
 • Calorimetrische bepalingen
 • Photometrische bepalingen
 • Terugkaatsing en breking van licht aan bolvormige oppervlakken
 • Bepaling van den brekingsindex
 • Spectraalanalyse
 • De photograpische plaat
 • Interferentieverschijnselen. Bepaling van de golflengte van het licht
 • Het microscoop
 • Dubbele breking en polarisatie van het licht
 • Onderzoek van anisotrope stoffen in gepolariseerd licht
 • Bepaling van het soortelijk draaiingsvermogen bij vloeistoffen
 • Eenige literatuuropgaven
 • Tabellen             

23-12-2002