Beknopte Schoolfora

 

 

 

H. Heukels

W.H. Wachter

Softcover: 395 pagina's

Publisher: Noordhoff: 4de druk (1942)

 

 

Inhoud:
  1. Plantengeografische districten van Nederland
  2. Systeem de plantenassociaties
  3. Verklaring de gebruikte afkortingen en tekens
  4. Eerste tabel
  5. Tweede tabel
  6. Tabellen tot het bepalen der geslachts- en soortnamen
  7. Verklaring der voornaamste gebruikte termen
  8. Lijst de auteursnamen
  9. Tabel de Nederlandse plantennamen
  10. Tabel de Latijnse plantennamen
Het meest bekend is de naam Heukels bij vele generaties van scholieren en leraren door zijn Schoolflora van Nederland, waarvan de eerste editie verscheen in 1893 en de laatste (18e) in 1933. Het was toen langzamerhand duidelijk geworden dat het werk zich te zeer had uitgebreid voor normaal schoolgebruik; uit de samenwerking tussen Heukels en een andere gerenommeerde Nederlandse florist, W.H. Wachter, ontstond toen als voortzetting de Beknopte schoolflora voor Nederland (Groningen, 1932). Na het overlijden van Heukels verzorgden respectievelijk Wachter, S.J. van Ooststroom en J. Mennema de redactie van dit werk, dat in 1960 met de 10e druk verscheen onder de gewijzigde titel Beknopte school- en excursieflora van Nederland. Van Heukels' bijna even bekende Ge´llustreerde school flora verscheen in 1900 de eerste druk. Latere drukken werden door Wachter en Van Ooststroom verzorgd. Vanaf de 14e druk (1956) verscheen dit werk onder de titel Flora van Nederland. Deze laatste titel moet niet verward worden met het door Heukels zelf uitgegeven werk De flora van Nederland (Groningen, 1909-1911. 3 dl.), bedoeld als een beschrijving van de bouw, de verspreiding en verdere bijzonderheden van alle in Nederland in het wild groeiende planten.

 


09-01-2005