Leerboek der Natuurkunde

 

Onder redactie van Prf. Dr. R. Kronig

Hardcover: 872 pagina's

Publisher: Scheltema & Holkema; 4de druk: (1954)

 
 • Inleiding
 • Mechanica
  Mechanica van het stoffelijke punt
  Mechanica van een stelsel van stoffelijke punten
  Mechanica van stijve lichamen
  Gravitatie
  Mechanica van deformeerbare lichamen
  Mechanica van vloeistoffen
 • Trillingen en golven
  Trillingsleer
  Eendimensionale golfuitbreiding
  Golfuitbreiding in meer dimensies
 • Phaenomenologische Electriciteitsleer
  Lading, Stroom, Spanning
  Het statische electrische veld
  Het stationnaire electrische en magnetische veld
  Quasi-stationnaire processen
  Eelktromagnetische golven
  Relativiteitsleer
 • Physische optica
  Inleiding
  Het licht als golfbeweging
  Interferentie
  Buiging van het licht
  Polarisatieverschijnselen
 • Atoombouw
 • Atomistische warmteleer
  Gassen en vloeistoffen
  Vaste stoffen
  Warmtestraling
 • Atomistische electriciteitsleers
 • Thermodynamica
  De eerste hoofdwet der thermodynamica
  De karakteristieke functies
  Niet-quasistatische processen. Evenwicht.
  Wet van Nernst
 • Electrische instrumenten
 • Optische instrumenten
 • Medische physica


15-03-2003