De wonderwereld der chemie


Dr. W.M. Kruseman

Hardcover: 280 pagina's

Publisher: Bosch & Keuning: (1946?); 

 

 

Inhoud:
 1. Voorwoord
 2. Roesten, verbranden en ademhalen (oxyderen)
 3. De elementen zuurstof en waterstof
 4. Het element stikstof en hoe het in de natuur voorkomt
 5. De halogenen of zoutvormers (fluoor, chloor, broom en jodium)
 6. Het element zwavel
 7. Enkele belangrijke metalen
 8. Van glas- en aardwerkindustrie
 9. Het element koolstof
 10. Iets over organische scheikunde
 11. Organische scheikunde in de fabriek
 12. Van troebele vloeistoffen
 13. De fijnere bouw der materie
 14. Lijst van tekeningen
 15. Lijst van kunstrdukplaten    

Een populair boek over scheikunde uit de 40-iger jaren van de vorige eeuw.

Bevat geen experimenten om zelf te doen.


17-09-2003