de natuurkunde van 't vrije veld 

I Licht en kleur in het landschap 

 

Dr. M. Minnaert

Hardcover: 109 pages 

Uitgever: W.J.Thieme & Cie; ISBN: 9003907803; 5de druk (1974)

Het eerste deel van het vrije veld heeft in het buitenland de meeste waardering gekregen. Het behandelt de natuurkunde van licht en straling - het eigenlijke vakgebied van Minnaert, die astrofysicus was - en is in een reeks van moderne en minder moderne talen verschenen.

Licht en kleur in het landschap. Wie houdt van de natuur neemt haar verschijnselen waar, zoals hij ademt en leeft. Zonneschijn en regen, warmte en koude, zijn hem even welkome gelegenheden tot opmerken, hij vindt zijn gading in de stad en in het bos, in een zandvlakte en op de zee. Ieder ogenblik wordt hij getroffen door nieuwe en belangwekkende gebeurtenissen. Behandeld zijn uitsluitend eenvoudige rechtstreekse waarnemingen. Bij alles is het de bedoeling dat men het ziet en doet. De beschreven verschijnselen zijn voor een gedeelte dingen, die men dagelijks waarneemt. Het schouwspel van wind en weer en wolken, de geluiden die de ruimte vullen, de watergolven, de zonnestralen, de dreuningen der aarde. Wij komen onvermijdelijk op het gebied van de meteoroloog maar ook op de grensgebieden van de sterrenkunde, de aardrijkskunde, de biologie en de techniek. Deze vijfde druk is geheel herzien en alleen het feit dat deze nieuwe druk nodig is geworden bewijst wel hoeveel belangstelling de schrijver heeft mogen ondervinden.


23-12-2002