Natuurkunde op corpusculaire grondslag

Deel drie voor de bovenbouw van het vhmo

Dr. J. Schweers en Drs. P. van Vianen

 

Hardcover: 364 pagina's

Publisher: L.C.G. Malmber; 12de druk: (1964)

 
 • Inleiding
 • Rechtlijnige beweging
 • Samenstellen van bewegingen
 • Dynamica of krachtenleer
 • Arbeid - energie - impuls
 • Kromlijnige beweging
 • Gravitatieveld
 • De corpusculaire bouw der materie
 • Gassen
 • Damp en vloeistof
 • Warmte: een vorm van energie
 • Trillingen
 • Golven
  Lopende golven
  Staande golven
  Golfbeweging in een plat vlak en in de ruimte
 • Geluid
 • Licht als golfverschijnsel
 • Fotometrie of lichtmeting
 • Vaste lichamen - statica
 • Vaste lichamen - rotatie


15-03-2003