Het nieuwe chemieboek voor jongens

 

Dr. Ir. N.J.A. Taverne

Hardcover:  160 pagina's 

Uitgever: L/J. Veen's Uitgeversmij (1947)

 

Dit is de eerste druk

Bevat 95 experimenten.

Indeling:

 • Inleiding
 • Grondbegrippen van de chemie of scheikunde
 • Zuurstof of oxygenum. Symbool O.
 • Oxyden, zuren, basen en zouten
 • Watersof of Hydrogenium. Symbool H.
 • De Halogenen of zoutvormers
 • Stikstof of Nitrogenium. Symbool N.
 • Zwavel of Sulfur. Symbool S.
 • Fosfor. Symbool P.
 • Koolstof of Carbonium. Symbool C.
 • Kiezel of Silicium. Symbool SiP.
 • Enkele metalen en hun belangrijke verbindingen
 • Het Periodiek systeem der Elementen. De bouw van het atoom. De atoombom
 • De colloÔdale toestand
 • Een en ander over organische scheikunde
 • Alcoholen of Alkanolen
 • Oxydatie van alcohol. Organische zuren, Esters, Vetten en OliŽn, Margarine, Zeep en Kaarsen.
 • Koolhydraten, Suikers, Zetmeel en cellulose of Celstof
 • Onverzadigde verbindingen. Stikstofverbindingen. Organische stikstofverbindingen. Eiwitten. Aromatische verbindingen
 • Het Steenkolengas.
 • Vitaminen.
 • De chemische industrie

23-12-2002