Chemie als Hobby


Karl Thone

 

Hardcover: 150 pagina's

Publisher: F.F. Duwaer & Zonen
19??

 

 

Inhoud:
 1. Voorwoord
 2. Ons laboratorium
  De uitrusting van ons laboratorium
  Apparaten, die wij zelf kunnen maken
  Het statief
  Rek voor reageerbuisjes
  De driepoot
  De spirituslamp
  Wanneer gas aanwezig is
  De weegschaal
  Stel gewichten
  Zo kunnen wij glas bewerken
  Kurkboren
  De spuitfles
  stromend water
  Over het filtreren
  Het waterbad
  Het zandbad
 3. Over de inrichting van de werkplaats
  Een ontluchtingskastje voor het venster
  Een luchtafvoer in het laboratorium
 4. Waarop we bij experimenten moeten letten
 5. Een beetje theorie
  Stoffen kunnen verdeeld worden
  Oplossingen, vermengingen en chemische bindingen
  Bouwstenen van de stof
  Het gewicht van de atomen
  Tabel atoomgewichten
  SympathieŽn in het rijk van het atoom
  Symbolen, formulen, vergelijkingen
  Waardigheid of valentie
  Valentie en buitenste elektronenschil
 6. Water H2O
  Water als oplosmiddel
  Koken en kookpuntsbepaling
  Decanteren en filtreren
  Verdampen
  Kristalliseren
  Destilleren
  Elektrolyse
  Apparaat voor de elektrolyse van water
 7. Waterstof H
  Een eenvoudige gasontwikkelingsfles
  De pneumatische kuip
  Gasontwikkelingsapparaten
  Gasontwikkelingsapparaat met een reageerbuis
  Gasontwikkelingsapparaat met twee flessen
  Gassen kunnen gewassen en gedroogd worden
  Proeven met waterstof
  Een stoechiometrisch voorbeeld
 8. Kooldioxide CO2
  Proeven me kooldioxide
 9. Zuurstof O
  Proeven met zuurstof
  Wij bepalen het gewicht van zuurstof
 10. Zuren, basen en zouten
  Zuurwinning
  Basewinning
  Zoutwinning
  Kristalwater van zouten
 11. De elektrolytische splitsing (Dissociatie)
  Over de ionen
  Elektrolytische proeven met zoutoplossingen
 12. Titreren met een buret
  Een buret kan men ook zelf maken
  Een titreerproef
 13. Stikstof N
 14. Ammoniak NH3
 15. Zwavel S
  Zwaveldioxide
  Zwavelwaterstof
 16. Chloor Cl
  Verbindingen van Chloor
 17. Droge destillatie
 18. Sublimatie
 19. Onderzoekingen met de soldeerpijp
 20. ChemicaliŽn, die wij voor onze proeven nodig hebben    

Knutsel-, experimenteer- en leerboek met een aantal proeven en 141 afbeeldingen.


21-04-2004