Het chemisch practicum

een laboratoriumhanboek

 


R. Udo
H. R. Leene

 

Paperback: 184 pagina's

Publisher: ThiemeMeulenhoff: 1ste druk 2000 (1994); ISBN 9003414203

 

 

Het boek bevat praktische gegevens en is bedoeld als naslagwerk voor chemische practica.

Inhoud:

 1. Veiligheid
  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  ....
  Werken met chemicaliŽn
  ....
  Preventie
  ....
  EHBO
  ....
  Brandgevaar en blusstoffen
  .....
 2. Voor en na het experiment
  Inleiding
  Voorbereidingen van experimenten
  ...
  Ordenen van waarnemingen
  ....
  Fouten en nauwkeurigheid
  ....
  De nauwkeurigheid van waarnemingen en berekende waarden
  ....
  Significante cijfers
  ....
 3. Materialen en Laboratoriumtechnieken
  Glaswerk
  ....
  Laboratoriumtechnieken
  ....
  Pipetteren
  ....
  Filtreren
  ....
  Oplossingen en reagentia
  ....
  Indicatoren
  ....
  Werken met gassen
  ....
  Bereiding van gassen
 4. Meet- en Analysemethoden
  Smeltpuntsbepaling
  ....
  Dichtheid
  ....
  Spectrofotometrie  
  ....
  Chromatografie
  ....
  Conductometrie
  ...

 

Een populair bo


15-11-2003