Wereld de Wetenschap

De Fundamentele Bouwstenen

Grondslagen der Scheikunde

 

Cyril Parsons

Clare Dover

Hardcover: 160 pagina's

Publisher: De Nationale Uitgeverij:  (1966)

 

 

Inhoud:
 1. Structuur van de atomen
  Alles bestaat uit atomen - atomen voegen zich samen
 2. Wetten en scheikundige formules
  Scheikundige formules - Belangrijke wetten in de scheikunde
 3. Elektriciteit in de scheikunde
  Ionen - Bewegende ionen vervoeren de stroom - Overzicht elektrische cellen
 4. Zuren, basen en zouten
  Zuren - Basen - Zouten - Zuur-oxyden, base-oxyden en amfoterische oxyden
 5. Chemische reacties
  Soorten van chemische reacties - Voorbeelden van chemische reacties
 6. Kristallen
  Struktuur van kristallen - Allotropie - Kristalwater
 7. Index


15-11-2003