Wereld de Wetenschap

De Reuzemoleculen

Grondslagen der Organische Scheikunde

 

Cyril Parsons

Clare Dover

Hardcover: 142 pagina's

Publisher: De Nationale Uitgeverij:  (19??)

 

 

De organische scheikunde

Inhoud:

 1. Inleiding tot de organische scheikunde
 2. Ketenverbindingen
  Alkalen (paraffinen) - aleken (olefinen) - ethyn (acetyleen) - alkohol - aldehyden en ketonen (alkanalen en alkanonen) - azijnzuur (methaancarbonzuur) - amiden cyaniden (carbonitrillen)
 3. Ringverbindingen
  Benzeenring - aminen-chemische verbindingen met een vislucht - aniline (aminobenzeen) an de azo-verfstoffen - waarom zijn verfstoffen gekleurd? - fenolen - fenolftaleine - T.N.T-nog een ringverbinding - koolhydraten-'pakhuizen van energie'
 4. Stereoisomeren
  Strukturele, geometrische en optische isomeren
 5. De onderlinge verhouding van de organische verbindingen
  Verbindingen van Grignard - Opbouw van koolstofketens - behandeling van de reeksen - samenvatting van de organische proeven
 6. Analyse van organische verbindingen
  Het identificeren van organische verbindingen - verbrandingsanalyse
 7. De organische chemische industrie
  Enzymen-de organische katalisatoren - polymeren - de distillatie van steenkool - petroleum als gro9ndstof - de bereiding van zeep - antivries-glycol - plastics-een kunstmatige wereld - de vervaardiging van nylon - de vervaardiging van polytheen - de vervaardiging van polystryreen
 8. Index


15-11-2003