Enkele definities


Normaal en Standaard 
 

Genormaliseerd is bij 0 C en 760 mmHg
Standaard is bij 60 F en 760 mmHg
Standaard condities: refereren naar 15 C en een druk van 101.325 kPa.
De specificatie van een standaard kubieke meter refereert naar een hoeveelheid droog, ideaal gas bij een  temperatuur van 15  C en een druk van 101325 Pa absoluut in een volume van 1 m3.
bv : 1 sm3 = ideaal gas, 101325 Pa, 15 C, 1m3 = 42.314 mol
Als naar MMsm3 wordt gerefereerd verwijst de MM naar miljoen oftewel * 106
Normaal condities verwijzen naar: 0 C and 101325 Pa (= 760 mmHg) 1,2.
N.B. 1 normaal m3 = 37.33 standaard ft3

ABD 

g/ml (of kg/liter)
Apparent Bulk Density (stortdichtheid) De dichtheid van het materiaal in de reactor na belading.

CBD

g/ml (of kg/liter)
Compacted Bulk Density Gedurende operatie (of bij het vibreren op lab schaal) wordt het volume kleiner totdat de CBD bereikt wordt. 
Per definitie: CBD <= ABD (In Fischer-Tropsch wordt alleen CBD gebruikt)

GHSV

Nl/lcat.hr
Gas Hour Space Velocity Het volume gas per volume katalysator per tijdseenheid.

 

Hoe de GHSV om te rekenen van een actuele naar een genormaliseerde condities?

Mbv p1V1/T1=p2V2/T2
Normaal condities refereren naar: 0 C en 101325 Pa (=760 mmHg)
GHSVnl = (GHSVact * P * 273.15)/(T * 101325)
T in K en P in  Pa.

WHSV

Nl/kgcat.hr
Weight Hour Space Velocity Het volume gas per massa katalysator per tijdseenheid. Wordt ook GHWV (gas hour weight velocity) genoemd.
GHSV en WHSV kunnen in elkaar omgezet worden m.b.v. de CBD.

STY 

(in Fischer Tropsch) g CH2/lcat.hr
Space Time Yield De opbrengst per volume katalysator per tijdseenheid.

WTY

(in Fischer Tropsch) g CH2/kgcat.hr.
Weight Time Yield De opbrengst per katalysator massa per tijdseenheid. 
STY en WTY kunnen in elkaar omgezet worden m.b.v. de CBD.

TE

                LHV product stream
TE(total) =------------------------ * 100 %
                LHV feed stream
Thermal Efficiency De lower heating value (LHV) wordt gemeten als de warmte die geproduceerd wordt bij constant volume bij volledige verbranding van een hoeveelheid monster in een zuurstof-bom calorimeter onder specifieke condities zonder condensatie van water(3).

TN or TF

mol product/(mol metaal.h)
Turnover Number of Turnover Frequency Het aantal moleculen dat reageert per site per tijdseenheid. 
Als een basis eenheid van echte katalytische activiteit is de TN een bruikbaar concept maar wordt gelimiteerd door het probleem van hoe het echte aantal actieve sites te bepalen. In het algemeen is het makkelijker om deze bepaling voor metalen uit te voeren dan voor niet-metaal katalysatoren aangezien technieken zoals selectieve chemisorptie beschikbaar om het blootgestelde oppervak van de metalen te bepalen. Voor zure katalysatoren kan het aantal zure sites bepaald worden door deze te vergiftigen door adsorptie met bases alhoewel deze methode tot te hoge waarde kan leiden aangezien sites wel beschikbaar kunnen zijn voor adsorptie die niet beschikbaar zijn voor reactie. Net als met reactiesnelheden is het turnover number een functie van druk, temperatuur en samenstelling van de reagerende vloeistof.
 

  1.  PolyTechnisch Zakboekje; PBNA; 45'th Ed. 1993; p. A4/10
  2. "Sufferdje" --> "Physical and Engineering Data"; MF77-500; Revision Jan 1978; p. A-1
  3. Perry's Chemical Engineers' Handbook , International Edition ; 1984 ; 6th edition ; page 9-4.


10-09-2008