De magie van Plasma & GaNs volgens Silvia Hoevenaar

Datum:  December 2022 - Januari 2023

Inleiding:

Voor een aantal sceptici is Silvia Hoevenaar ((SH) mogelijk al een bekende aangezien ze door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) al eens voor het voetlicht is gebracht met haar kwakzalverij [1,2]. Recentelijk is ze met iets nieuws begonnen, de “Plasma GaNs therapie”. Op haar facebookpagina kun je zien wat het maken van dat spul dat inhoudt. In lezingen en workshops die ze geeft over plasma en GaNs vertelt ze hoe je het maakt en krijgt men ook een setje om het te maken [3]. Ik citeer de omschrijving die ze geeft over haar workshop:

“Plasma en gans kunnen je leven een heel stuk verbeteren. Je gezondheid, je emoties, je planten, dieren, je landbouw, je elektrarekening en nog veel meer. Op deze uitgebreide lezing leer je alles over hoe je plasma geactiveerd water kunt inzetten en wat je nodig hebt om het zelf te maken, maar vooral hoe het werkt. In 3 uur tijd weet je heel veel over plasma dat je daarna 100% door wilt om het zelf te leren maken. Plasma is een 4e staat van materie en werkt in de energie als de bouwsteen van het universum. Deze flow van magnetische en zwaartekrachtvelden, hebben een impact op alles wat uit balans is en kunnen dat weer herstellen als je gebruik maakt van plasma. Gans is een vorm van een oneindige energie bron die via een soort alchemistisch proces wordt opgewerkt wat een uitwerking heeft op alles waar je het voor gebruikt en water kan je daarmee activeren tot plasma water. Wat zelfs al onderzocht wordt door de Radboud Universiteit, Erasmus en Wageningen Universiteiten in de werking hiervan op gezondheid en landbouw.”

Je kunt dan onderstaande plaatjes vinden op de facebook pagina’s.

Als chemicus zeg je dan dat je gewoon naar een elektrochemische cel zit te kijken, maar dat heb ik schijnbaar verkeerd begrepen. In de chemie spreken we van een elektrochemische cel als we elektrische energie gebruiken om de redox reactie aan te drijven. Volgens haar gaat het hier om “Koper GaNs CUO” en wederom citerend:

“Als je werkt met plasma en GaNs, neemt je lichaam op wat het nodig heeft en daardoor kan je nooit een teveel van deze soorten plasma binnen krijgen. Je kan deze vorm van heling zelf maken via een proces om plasma geactiveerd water te maken.”

Ze adviseert om de neergeslagen zouten (GaNs) die ontstaan bij de elektrolyse alleen in kompressen op te nemen (“GaNs gebruik je in Kompressen of in de buisjes die je in je drinken doet.”) Ze raadt wel aan de oplossing (het plasma), verder verdund, te drinken (“Drink NOOIT de GaNs maar alleen de plasma!”). Wederom een wondermiddel dus. Het blijft trouwens niet bij koper alleen, schijnbaar worden er meer typen cellen behandeld, elk natuurlijk zijn eigen wondermiddel.

Probeer je te begrijpen hoe zij deze cellen zien dan kun je vooral herkennen dat ze basis natuur- en scheikunde totaal niet begrijpen en er een heel aparte draai aan geven. Vooral het begrip energie wordt weer aardig misbruikt. Ter illustratie een klein stukje uit een post van een aanhanger die door SV werd omschreven als  “Zo mooi dit.”

Als je ook atomen wilt gaan afkoelen kwamen ze erachter, als dit naar nul graden toe moest dan was hiervoor extra energie nodig. Extra energie wat meer was dan de berekeningen om deze 0 graden te bereiken. Want zoals bleek als ze dit niet deden dan maakte de atomen uit zichzelf warmte aan waardoor de 0 graden niet werd bereikt. Waar haalde deze atomen dan hun energie vandaan?

Je vraagt je af wat deze mensen op de middelbare school gedaan hebben alwaar hun toch een minimale basiskennis van natuur- en scheikunde onderwezen werd. Dat stukje op zich is al een omkering van de werkelijkheid. Op de weg naar het absolute nulpunt (0 K, -273.15 °C) onttrek je juist energie uit het systeem. De warmte (energie) die de atomen en moleculen vertegenwoordigen is in feite de gemiddelde snelheid waarmee ze staan te trillen. Door energie te onttrekken vindt er steeds minder beweging plaats tot je het absolute nulpunt bereikt. De observatie die dan gedaan wordt is dat er bij die temperatuur nog altijd een minimale vorm van beweging is (nulpuntsenergie).

Ook wordt een en ander over plasma beweerd waarbij onderstaande “definitie” gegeven wordt.

“Plasma is een 4e staat van materie en werkt in de energie als de bouwsteen van het universum. Deze flow van magnetische en zwaartekrachtvelden, hebben een impact op alles wat uit balans is en kunnen dat weer herstellen als je gebruik maakt van plasma. Gans is een vorm van een oneindige energie bron die via een soort alchemistisch proces wordt opgewerkt wat een uitwerking heeft op alles waar je het voor gebruikt en water kan je daarmee activeren tot plasma water. Wat zelfs al onderzocht wordt door de Radboud Universiteit, Erasmus en Wageningen Universiteiten in de werking hiervan op gezondheid en landbouw.”

In de natuurkunde wordt onder plasma een fase verstaan waarin de deeltjes van een gasvormige stof enigszins geïoniseerd zijn. Vaak wordt plasma de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas[4]. De overgang van gas naar plasma is echter geheel continu. In feite is gasvormig plasma simpelweg de bekendste vorm, en bestaat plasma ook in de andere fasen. De meeste van ons kennen plasma waarschijnlijk van de plasmalampen, die niet gebruik maken van warmte of een alchemistisch proces [5].

Interessanter vond ik onderstaande citaat.

 “Volgens Mehran Keshe die een nucleair ingenieur is en al vele jaren onderzoek doet naar plasma technologie en wetenschap, is ervan overtuigd, dat je 99% van alle ziektes kunt hele door gebruik te maken van plasma. Deze kennis en info deel ik jou graag omdat er veel meer mogelijk is dan de meeste mensen denken of kunnen beseffen. Open je mind en kom luisteren naar deze magie van plasma en gans!”

Er wordt hier verwezen naar de Keshe foundation waarop dit GaNs geleuter dan gebaseerd is [6]. De Keshe Foundation claimt dat ze werkt aan het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën die dan leiden tot allerlei Science Fiction achtige toepassingen. Volgens de website gaat het dan meer specifiek over het ontwikkelen van “Plasma Science” in de vorm van speciaal ontwikkelde “Plasma reactors” en andere apparaten. De naam Mehran Keshe kwam mij echter bekend voor en na wat gespit in mijn archief vond ik een artikel uit 2007 in Elektuur, een tijdschrift over elektronica, getiteld ”Message in a bottle – Speurtocht naar de Holy Graill – vrije energie” [7]. Het artikel beschrijft een gesprek met Mehran Keshe die met een Cola fles met wat elektroden en een vloeistof erin in feite claimt een energetische Perpetuum Mobile ontwikkeld te hebben. Ik wil dit artikel niet in zijn geheel hier bespreken maar een tweetal citaten zegt genoeg.

“De fles draagt het geheim van de toekomst van energievoorziening van de wereld in zich. En passant levert deze fles ook de oplossingen voor het CO2 probleem, ….

“Volgens Keshe zijn op dit moment een aantal instituten en universiteiten zijn vindingen aan het onderzoeken en laten terughoren dat het tot nog toe allemaal lijkt te kloppen. De tijd al het leren. “

Citaten die dus heel herkenbaar overkomen en keer op keer op diverse plaatsen door de jaren heen herhaald worden. Er wordt met namen van Universiteiten gestrooid maar zonder echte contactinformatie te geven. Maar de observatie dat het artikel uit 2007 is en we ondertussen al in 2023 leven zegt in feite genoeg.

 
De echte vraag waar we als scepticus mee worstelen is of het drinken van de geproduceerde vloeistof (al dan niet verdund) gevaarlijk kan zijn, bv doordat we teveel koper in ons lichaam opnemen. Koper is een sporenmineraal dat nodig is bij de vorming van bindweefsel en botten. Het zorgt ook voor de vorming van pigment van het haar, een goede werking van het afweersysteem en de bloedstolling en is betrokken bij de overdracht van zuurstof (oxidatiereacties). Koper kan zich opbouwen in de zachte weefsels van lever en de metabole vermogens van de lever om het bloed te ontgiften en te reinigen verstoren. Het is van belang zich te realiseren dat als het om metabolische effecten gaat dan spelen koperionen een rol (Cu2+) en (meestal) niet koper metaal (Cu). Om die vraag te beantwoorden kunnen we wat experimenten uitvoeren waarbij we de gepresenteerde cellen kopiëren en analyseren. Op facebook vinden we dat voor het bouwen van een cel de volgende materialen benodigen[3]:
 • gedestilleerd water
 • 10% natrium chloride
 • koper plaatje
 • genanocoat koperplaatje
 • 2 elektrische draden
 • zwakke batterij

Alvorens de uitgevoerde experimenten te bespreken is het verduidelijkend om de basis van de elektrochemie kort te bespreken [8,9,10].

Om elektrodeprocessen te kunnen bestuderen maken we gebruik van een elektrochemische cel. Deze bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit twee geleiders (elektroden) geplaatst in een vat gevuld met elektrolytoplossing (meestal een anorganisch zout). Bij stroomdoorgang door een dergelijke cel vinden aan de elektroden reacties plaats waarbij de lading in de vorm van elektronen of ionen het grensvlak elektrode/oplossing of oplossing/elektrode passeert. De elektrode waaraan oxidatie plaatsvindt wordt anode genoemd, de elektrode waaraan reductie plaatsvindt heet kathode. Voor de anodische (+ pool) reactie kunnen we schrijven (e = elektron):

red1 <=> ox1 + n e

Voor de kathodische reactie (- pool):

ox2 + m e <=> red2

De bruto celreactie wordt dan:

m red1 + n ox2 <=> m ox1 + n red2

Stroomdoorgang kan alleen plaatsvinden indien er een gesloten circuit bestaat hetgeen men bereikt door beide elektroden uitwendig met elkaar verbinden. Levert een elektrochemische cel bij het tot stand komen van dit elektrisch contact spontaan stroom, dan spreken we van een galvanische cel (accu). Indien daarentegen een uitwendige spanningsbron (bv. batterij) moet worden aangesloten om stroom door de cel te doen vloeien, dan spreken we van een elektrolytische cel. Hierbij wordt elektrische energie omgezet in chemische energie. De celreactie verschilt alleen daarin van een normale redoxreactie in oplossing, dat de elektronen nu niet direct van het ene deeltje op het nadere worden overgedragen maar via een uitwendig circuit. Een eerste opmerking die ik wil maken is dat als men twee koper elektrodes gebruikt in combinatie met een batterij, in normaal gebruik, te maken krijgt met elektrodepositie, in dit geval verkopering (elektroplating). Als men echter als doel heeft om een object te verkoperen gebruikt men kopersulfaat (CuSO4.5H2O) als zout en niet keukenzout (NaCl).

Materiaal:

 • Demi-Water
 • Keukenzout
 • Electriciteitsdraad
 • Striptang
 • Kniptang
 • Bekerglazen
 • Maatcilinder
 • Horlogeglas
 • LaqQuest 2
 • Temperatuursensor
 • Stroomsensor (Current Probe, DCP-BTA)
 • Potentiaalsensor (Differential Voltage Probe, DVP-BTA)
 • Kabels
 • Kabels met klemmen
 • Balans
 • Computer met Excel
 • (Polarisatie) Microscoop met camera (Euromex ML2000 met LuckyZoom 5 Mp)
 • Objectglaasjes
 • Tissues
 • Trechter
 • Filtreerpapier
 • Batterij (AA) 1.5 V
 • USB stick
 • Batterijhouder
 • pH papiertjes
 • Soda
 • Kopersulfaat
 • Zoutzuur oplossing (ca. 10%)
 • Azijnzuur oplossing (ca. 10%)
 • Ammonia oplossing (ca. 4%)
 • USB microscoop (DinoLite AM4815ZT)
 • Reageerbuizen met stop
 • Reageerbuisrek
 • Azijnzuur essence (80%)
 • Natronloog (gootsteenontstopper)
 • Warmhoudplaat
 • Zink pellets
 

Opstelling en uitvoering:

Bouw de opstelling op zoals weergegeven in onderstaande figuur en foto. Met deze opstelling monitoren we het elektrolyseproces.
 • Maak de elektrodes door een stuk elektriciteitskabel te strippen  en rond een pen te wikkelen
 • Bereid een 10% NaCl (keukenzout)  oplossing in water
 • Weeg de elektrodes op minimaal 3 decimalen nauwkeurig voor gebruik
 • Stel de Labquest in op een meting voor een periode van 3 uur met 1 meting/s
 • Plaats de temperatuurprobe in een kleine reageerbuis (eventueel gevuld met water) en positioneer deze in het bekerglas
 • Exporteer de meetresultaten als CSV of tekst file en importeer de file in Excel voor verwerking.

Experimenten: Uitvoering en Resultaten:

Experiment 03012023: identieke koper elektrodes
 • Bij dit eerste experiment de “nanocoating” genegeerd en uitgevoerd met kale koper elektrodes (spiraalvormig)
 • Weeg de elektrodes voor en na het experiment, na drogen aan de lucht
 • Meet de pH van de oplossing na afloop van het experiment
 • Neem monsters voor microscopie voor en na bezinken.
  Plaats een druppel op een objectglaasje, damp de vloeistof af en bekijk onder de microscoop. 
 • Filtreer de oplossing af en weeg het neerslag
 • Bekijk de elektrodes onder de USB microscoop direct na het experiment
Meetresultaten:
De meetresultaten van het eerste experiment zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur en laten zien dat de cel gefunctioneerd heeft en dat er elektronen/ionentransport heeft plaatsgevonden.

Visuele observaties:

De pH van de oplossing na elektrolyse was ca. 8 (gemeten met pH papiertje)

Na affiltreren en drogen: 375 mg koper teruggewonnen (bakje is 600 mg)

Koper blijft achter in het papier


Begin (gasbelletjes aan - pool)


Eind (oplossing is oranje)


Na bezinken

Ingedampte preparaten (objectief 4x)

Licht

Licht
Gepolariseerd Gepolariseerd
Voor bezinken: Zoutkristallen Koper is duidelijk waarneembaar Na bezinken: Zoutkristallen
 
Microscopisch onderzoek van de ingedampte oplossing bevestigd dat we na bezinken voornamelijk met een zoutoplossing te maken hebben.
Elektrodes
Elektrodes nat (links + pool, rechts – pool) Elektrodes (droog)
USB microscoop ca. 50x, + pool USB microscoop ca. 50x, - pool
Visuele inspectie laat een verruwing van het oppervlakte van de anode zien.
Weegcijfers:

De weegcijfers laten zien dat de anode massa heeft verloren, terwijl de kathode pool mogelijk een minieme hoeveelheid massa heeft opgenomen. Gebaseerd op deze cijfers blijft slechts maximaal 6% van het geproduceerd koper achter in de oplossing. In werkelijkheid zal dit getal lager zijn aangezien een deel achterbleef op het filter.

Discussie:
De basisvoorstelling cel kunnen we schrijven als:
Cu | Na+ (1.7 M) || Cl- (1.7 M) | Cu

10% NaCl oplossing = 10 g NaCl/100 g water = 10/58.44*10 mol/l = 1.7 M

Deze cel zit wat complexer in elkaar dan ik in eerste instantie dacht. Ik dacht met een elektrodepositie (elektroplating) systeem te maken te hebben, maar dat is niet zo. Bij elektroplating zou koper moeten neerslaan op de kathode maar dat observeren we niet echt.


Principe van elektroplating

Bij elektroplating zouden we met onderstaande reacties te maken hebben, waarbij men dan een kopersulfaat oplossing gebruikt i.p.v. een natriumchloride oplossing.

Anode (+): Cu <=> Cu2+ + 2e-

Kathode (-): Cu2+ + 2e- <=> Cu (s)

Het gevormde koper zet zich echter niet vast op de kathode maar slaat neer in de oplossing als bruin/oranje poeder. De afwijkende reactie is dan waarschijnlijk te herleiden naar de gebruikte zoutoplossing. Het zout vormt Na+ en Cl- ionen waarbij de Na+ ionen zich naar de kathode (negatief) bewegen en de Cl- ionen naar de anode (positief). De migrerende ionen dragen de lading door de oplossing en zorgen er zo voor dat het elektrische circuit gesloten wordt.

Op basis van de aanwezige componenten kunnen we de volgende potentiële halfwaarde reacties formuleren (met hun standaard potentiaal):

 1. Na+(aq) + e <=>Na (s)
  E0 = -2.7109 V
  Kathode (-) reactie - reductie
 2. 2H2O(l) + 2e <=> H2(g) + 2OH(aq)
  E0 = -0.8277 V
  Kathode (-) reactie - reductie
 3. Cu2+(aq) + 2e <=>  Cu (s)
  E0= +0.3402 V
  Kathode (-) reactie - reductie
 4. Cu (s) <=> Cu2+(aq) + 2e
  E0= -0.3402 V
  Anode (+) reactie - oxidatie
 5. 2H2O <=> O2 + 4H+ +4e
  E0 =-1,23 V
  Anode (+) reactie - oxidatie
 6. 2Cl- (aq) <=> Cl2(g) + 2e
  E0= -1.3583 V
  Anode (+) reactie - oxidatie
Deze reactie selectie zullen we moeten combineren met de volgende waarnemingen: 
 • Het meten van de potentiaal en de stroomsterkte gedurende het experiment laat eigenlijk alleen maar zien dat er elektronenoverdracht heeft plaatsgevonden.
 • De massa afname van de anode geeft aan dat Cu in oplossing gaat.
 • Microscopische onderzoek van de anode laat een verruwing van het oppervlak zien hetgeen bevestigd dat Cu in oplossing is gegaan.
 • Een pH van 8 geeft aan dat OH- gevormd wordt.
 • De vorming van een oranje/bruinkleurige vaste stof in de oplossing suggereert Cu vorming. We kunnen niet helemaal uitsluiten dat bv CuO gevormd wordt maar grofweg winnen we evenveel materiaal terug als in oplossing is gegaan (6% verschil) hetgeen de vorming van Cu aannemelijk maakt.
 • Na bezinken observeren we dat de oplossing helder is (geen blauwkleuring) hetgeen suggereert dat er geen Cu-ionen in de oplossing aanwezig zijn. Ook deze observatie ondersteunt de hypothese dat er koper gevormd wordt.
 • Er is een minieme toename van de massa van de kathode hetgeen suggereert dat een zeer kleine hoeveelheid Cu is neergeslagen op de kathode.
 • Microscopisch onderzoek suggereert dat de kathode iets meer glanst dan de anode hetgeen, met een slag onder de arm, geïnterpreteerd kan worden als het neerslaan van koper op de elektrode.
 • Indampen van de bezonken vloeistof laat alleen zoutkristallen zien onder de microscoop. Indampen van de oranje/bruine oplossing laat zoutkristallen en koperdeeltjes zien onder de microscoop.
 • Tijdens de elektrolyse vormen zich kleine belletjes vormen aan anode (+). De vorming van (zeer) kleine belletjes suggereert waterstofvorming.

Zodra stroom gaat lopen door de oplossing gaat lopen wordt koper geoxideerd (elektronen worden onttrokken) aan de kathode (+) en gaat in oplossing. De koperionen diffunderen door de oplossing naar de anode (-), waar ze elektronen teruggeven aan het koper metaal door op de elektrode neer te slaan. Daar vallen (afbladeren) ze van af en zwerven dan door de oplossing waardoor deze oranje/bruin kleurt.

De observaties geven ook aan dat water gereduceerd wordt tot H2 gas en OH- (hydroxide ionen) waardoor de oplossing alkalisch wordt. Dat suggereert dat mogelijk ook koperhydroxide (Cu(OH)2) gevormd kan worden. Koperhydroxide lost nagenoeg niet op in water en vormt dan een blauw, volumineus precipitaat, hetgeen niet geobserveerd is. Koperhydroxide is wel oplosbaar is in geconcentreerde loogoplossingen, hetgeen die oplossing dan blauw kleurt, maar een pH van 8 geeft aan dat de oplossing niet extreem basisch is. Andere kopercomplexen die eventueel gevormd zouden kunnen worden zoals koperchloride (CuCl2) zijn vaak in water oplosbaar en zouden ook de oplossing blauw moeten kleuren (Oplosbaarheid: 75.7 g/100 mL (25 °C)). De vorming van een blauwkleurig neerslag en een blauwe oplossing hebben we echter niet duidelijk waargenomen.

Een andere mogelijkheid is de vorming van chloorgas (Cl2) aan de anode (+), maar het gevormde chloor zal het koper oxideren naar Cu2+. Er vormt zich dan langzaam koperchloride hetgeen tot blauwkleuring van de oplossing zou moeten leiden. Op het oog lijkt het gemakkelijker om water te oxideren (E0 = -1.23 V) dan Cl- ionen (E0 =-1.36 V). De cel zal echter nooit standaard-state condities bereiken, het zout is verdund in water hetgeen de benodigde potentiaal om het Cl- te oxideren reduceert, de pH van de cel is echter > 7 hetgeen de oxidatie potentiaal van water reduceert. De bepalende factor is echter de benodigde overpotentiaal, hetgeen het extra voltage is dat benodigd is om de reactie te laten verlopen met dezelfde snelheid als het in een ideaal systeem zou verlopen. Onder ideale omstandigheden zou een potentiaalverschil van 1.23 V voldoende zijn om water te oxideren naar zuurstofgas . In werkelijkheid is een veel groter voltage nodig, waarbij een overpotentiaal van 1V benodigd is.

De vorming van choorgas zou ook impliceren dat er natriumhypochloriet (bleek) gevormd wordt volgens:

 • Cl2(g) + 2OH-(aq) ----> Cl-(aq) + OCl-(aq) + H2O(l)

De vorming van Natrium als metaal op de kathode benodigd meer spanning dan de batterij (1.5 V) kan leveren, nog afgezien van de benodigde overpotentiaal, hetgeen betekent dat we deze mogelijkheid kunnen uitsluiten.

Deze nogal uitgebreide analyse van de cel is gemaakt om te laten zien dat het systeem volledig elektrochemisch verklaarbaar is zonder een beroep te hoeven doen op plasmaverschijnselen of alchemische transmutaties.

Nanocoating experimenten
Facebook geeft aan dat ze natronloog/kaliloog gebruiken.
Als eerste experiment een aantal reageerbuizen gevuld met een stukje koper en verschillende oplossingen. Na een dag was echter geen "coating" gevormd.
Ik vroeg me vervolgens af of ze geen "verdigris" coating gemaakt hadden zoals beschreven in:
Bereiding van de op koper gebaseerde pigmenten Malachiet en Verdigris
Verdigris werd in het verleden gemaakt door een groene korst van koperplaten af te schrapen nadat deze blootgesteld was aan azijn en wijn dampen.
Experimenten waarbij we koperdraad blootstellen aan azijnzuur dampen.


Koperdraad boven azijnzuur essence (80%)


Na enkele dagen, groenkleuring waarneembaar

Reactie: Cu + 2HAc + H2O <=> Cu(Ac2) + 2H3O+
We krijgen wel een mooie groene coating maar de kleur wijkt teveel af van wat we waarnemen op de site. Het gevormde koperacetaat is oplosbaar in water en zou dus gelijk verdwijnen als we het in een cel stoppen.
Zink en Caustic
Bij nadere bestudering van de facebook pagina's vinden we:
“Kan iemand mij een beetje meer informatie geven rond nanocoating met caustic soda? “
“Als de caustic soda 2 dagen staat met spiralen en een paar zink plaatjes, moeten de spiralen dan al helemaal zwart zijn of komt dat later tijdens het droogproces? Als ze wel helemaal zwart zouden moeten zijn, wat heb ik dan fout gedaan.”
“Ja het duurt een paar dagen dat het zwart is. Eerst stomen een dag. En daarna verder stomen op een warmte bron is goed. Zoals een kachel bijvoorbeeld. Dan gaat het proces verder en wordt het zwart”
Op basis daar van kunnen we een experiment formuleren:
 • Neem koperdraad, rol het in een spiraal en plaats het in een bekerglas of reageerbuis gevuld met water
 • Voeg een grote hoeveelheid natriumhydroxide pellets toe
 • Voeg zink pellets toe
 • Observeer
 • Na kleuring, spiraal uit loog halen en afspoelen
 • Laat drogen

Start

Na enkele dagen is een grijze laag afgezet. Waterstofvorming is duidelijk waarnmeembaar

Voor spoelen

Na spoelen
Deze observaties in combinatie met de informatie op Facebook suggereren dat dit inderdaad de juiste nanocoating methode is die we kunnen gebruiken om "genanocoate" alectrodes te maken. In onderstaande foto's kan men het proces waarnemen.
Begin Na enkele dagen
In het experiment is een koperen spiraal in een sterk basische oplossing geplaatst, door daar de nodige korrels gootsteenontstopper (NaOH) in te stoppen en op te lossen. Vervolgens zijnk enkele zink pellets toegevoegd en daarbij opgelet dat het zink in contact kwam met het koper. Zoals men in Figuur 7 kan zien kleurt het koper zwart en kan men gasbelletjesvorming zien. De basischemie van deze reactie is bekend. Zink (Zn) reageert met Natriumhydroxide (NaOH) en vormt natriumzinkaat (Na2ZnO2, Natrium zinkoxide) en waterstof (H2).

Reactie: Zn + 2H2O + 2NaOH → Na2Zn(OH)4 + H2


Ook hier geldt dat de chemie iets complexer is dan aangegeven in bovenstaande reactie. Het zink lost langzaam op de in de sterke loog oplossing volgens [14]:

Zn(s) + 2OH- (aq) ⇔ZnO22- (aq) + H2 (g)

Het zink wordt geoxideerd naar het zinkaat ion en de hydroxide ionen worden gereduceerd naar waterstof. Indien koper in contact komt met het zink ontstaat een elektrolytische cel en vindt elektronentransport plaats (stroom) van het zink naar het koper.

Op het oppervlakte van het koper zullen de elektronen het zinkaat reduceren volgens:

ZnO22-(aq) + 2H2O(l) + 2e → Zn(s) + 4OH-(aq)

Op het oppervlakte van het zink worden de verloren elektronen gecompenseerd door het produceren van zinkaat:

Zn(s) + 4OH-(aq) → ZnO22-(aq) + 2H2O(l) + 2e

Dit is dus een meer klassieke galvaniseringsreactie waarbij zink neerslaat op het koper. Op deze manier produceren we dus een “genanocoate” koperelektrode die we in een experiment kunnen gebruiken.

Experiment 15012023: "genanocoate" anode
In dit tweede experiment is de “genanocoate” koperelektrode verbonden met de anode (+ pool) en de koperelektrode met de kathode (-pool).
Meetresultaten:
Visuele observaties:
Onderstaande figuren laten zien dat deze men deze cel hetzelfde gedrag vertoont als in het eerste experiment. In dit experiment werd ook een zweem blauwkleuring waargenomen (in het eerste experiment niet echt op gelet).

In het begin lijkt een zweem van blauwkleuring waarneembaar. Waterstofvorming aan kathode duidelijk waarneembaar

Na ca. 45 min. Waterstofvorming aan kathode duidelijk waarneembaar

Na 3 uur elektrolyse. pH van de oplossing: 8 -9.

Na bezinken

Ingedampte preparaten (objectief 4x)

Licht - voor bezinken

Licht - na bezinken

Donkerveld - voor bezinken
Zoutkristallen
Koper is niet zo duidelijk waarneembaar

Gepolariseerd - na bezinken
Zoutkristallen

 
Na het experiment kan men wederom zien dat de anode is aangetast (verruwd) terwijl de kathode glanzend is. Op onderstaande foto is te zien dat de “nanocoating” van zink verdwenen is en in oplossing is gegaan volgens:
Zn <=> Zn2+ + 2e
 
Weegcijfers:
De oplossing werd wederom afgefiltreerd waarbij na afschrapen 190 mg koperachtig materiaal werd teruggewonnen (Recovery: 190/254 = 75%). Wederom bleef een deel van het materiaal achter in het papier. Zoals men in Figuur 109 kan zien was in het filter was blauwkleuring waarneembaar hetgeen impliceert dat er koperionen gevormd zijn (koperchloride, CuCl2)).
Op basis van deze observaties kunnen we concluderen dat het tweede experiment geen wezenlijk andere resultaten heeft opgeleverd dan in het eerste experiment. Het laagje zink op de kathode lijkt nauwelijks invloed uit te oefenen.

Een kritiekpunt op dit experiment zou kunnen zijn dat de elektrodes verkeerd gepolariseerd zijn. De foto’s die op facebook te vinden zijn suggereren dat de “genanocoate” koperelektrode verbonden met de kathode (- pool) en de koperelektrode met de anode (+ pool) [3].

Experiment 22012023: "genanocaote" kathode
 • Bij dit experiment de “genanocoate” electrode gebruikt naast een kale koper elektrodes (spiraalvormig). De “genanocoate” elektrode wordt aangesloten op de kathode (- pool)
 • Weeg de elektrodes voor en na het experiment, na drogen aan de lucht
 • Meet de pH van de oplossing na afloop van het experiment
 • Neem monsters voor microscopie voor en na bezinken
 • Filtreer de oplossing af en weeg het neerslag
 • Bekijk de elektrodes
In dit derde experiment is de “genanocoate” koperelektrode verbonden met de kathode (- pool) en de koperelektrode met de anode (+ pool).  Na affiltreren is er geen blauwkleuring waargenomen in het filterpapier. Om meer inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid koper die op het filter achterblijft is het filter voor en na affiltreren (en drogen) gewogen.
Meetresultaten:
Visuele observaties
Zoals in onderstaande figuren te zien is zijn de resultaten niet wezenlijk anders dan in de eerdere experiment. De pH van de oplossing na elektrolyse was ca. 8-9.

In het begin lijkt inderdaad een zweem van blauwkleuring waarneembaar. Waterstofvorming aan kathode duidelijk waarneembaar.

Na ca. 45 min. Waterstofvorming aan kathode duidelijk waarneembaar

Na 3 uur elektrolyse.

Na bezinken
 Ook nu is de anode zwaar aangetast en de kathode glinstert.

Ingedampte preparaten (objectief 4x
Licht - voor bezinken Licht - na bezinken
Donkerveld - voor bezinken
Zoutkristallen
Koper is waarneembaar
Donkerveld - na bezinken
Zoutkristallen
 
 
Weegcijfers
Geen blauwkeuring waarneembaar op filter.

Na affiltreren en drogen winnen we 171 mg koper terug door afschrapen van het filter (Recovery 79%). Het filter voor en na wegen geeft een opbrengst van 195 mg (Recovery 90%). Dit geeft aan dat ca 20 mg koper achterblijft op het filter.

Vierde experiment
Op Facebook werd ook vermeld dat men andere typen cellen is gaan gebruiken door o.a. elektrode combinaties te variëren zoal Koper/Zink maar ook door Koolstof elektrodes te gebruiken[3]. In onderstaande Figuur demonstreren we dat koper/zinkelektrodes die in een zoutoplossing geplaatst zijn geheel volgens de theorie een batterij maken.
 

Koper/Zink elektrodes in een zoutoplossing geplaatst laten een spanningsverschil zien

Discussie:

Het moge overvloedig duidelijk zijn dat de systemen die we bestudeerd hebben vanuit een elektrochemisch perspectief uitstekend verklaarbaar zijn zonder een beroep te hoeven doen op allerlei buitenissige verklaringen (Ockham’s scheermes). Opgemerkt dient te worden dat alhoewel de analyse zeer gedetailleerd lijkt men in principe nog dieper in het systeem kan duiken (chemisch, fysisch, thermodynamisch). In dit onderzoekje hebben we ons geconcentreerd op de verschillende configuraties die men kan maken met koper/koper elektrodes met en zonder zink coating en kunnen op basis van de waarnemingen concluderen dat er geen wezenlijk verschil is tussen deze cellen. Op facebook zien we dat “keytohealth” ook andere elektrochemische cellen (Zink/Koper en Koolstof/Koolstof elektrodes) in gebruik heeft genomen die we niet verder bestudeerd hebben aangezien de oorspronkelijke vraag die men zich stelde was of het mogelijk was om toxische concentraties koper op te bouwen door het “plasma” te drinken. Een effect dat ook niet onderzocht is, is het gebruik van andere oplossingen dan zoutoplossingen. De facebook pagina’s lezende en sommige foto’s bekijkende (Figuur 1) lijkt het erop dat de “gelovigen” sappen en andere vloeistoffen in de cel stoppen. Zeker als men vruchtensappen gebruikt kunnen die de elektrochemie van de cel beïnvloeden aangezien dit vaak zure oplossingen zijn. Als dat inderdaad zo is dan gebruikt men meer viskeuze vloeistoffen, die het neerslaan van koper kunnen bemoeilijken. Als koper metaal in de maag komt zal het oplossen in het maagzuur (pH=1, bevat zoutzuur) volgens:

Cu (s) + 2HCl (aq) → CuCl2 (s) + H2 (g)

De echte vraag blijft of we kunnen afschatten hoeveel koper opgenomen wordt in het lichaam. Koper wordt voornamelijk geabsorbeerd in de dunne darm, een deel wordt ook in de maag opgenomen een schematische weergave is weergegeven in onderstaande Figuur [15].
 

 

De referentiewaarden voor koper in bloed zijn voor volwassenen 11-23 μmol/l, en in urine 0.15-0.95 μmol/l [16]. Voor een veilige inname van koper is door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA 2006) een bovengrens van 5 milligram per dag voor volwassenen vastgesteld [17].

Als men plasma drinkt dan zal het koper dat daarin opgelost zit via het maagdarmstelsel in het bloed komen. De hoeveelheid bloed in het menselijk lichaam is 7% van het lichaamsgewicht, en dit bestaat weer voor ongeveer de helft uit water. Gemiddeld heeft een volwassen vrouw 4.5 liter bloed en een volwassen man 5.6 liter bloed in het lichaam [18].

De basis van de evaluatie is het gewichtsverlies aan de anode. Aangezien alleen het plasma gedronken wordt verminderen we dat met de hoeveelheid teruggewonnen materiaal door filtratie en de hoeveelheid koper die op het filter achterblijft zoals we het bepaald hebben in het laatste experiment (No. 3, 20 mg). Om een meer conservatieve benadering te hanteren berekenen we de koperconcentratie toename voor een volwassen man (Molmassa koper 63.55 g/mol). De resultaten zijn samengevat in onderstaande Tabel.

 

De resultaten lijken eenduidig, de hoeveelheid koper die opgenomen wordt overstijgt de maximale bovengrens van 5 milligram per dag voor volwassenen vastgesteld, ook omdat koper opgenomen zal worden uit andere voedingsmiddelen. De verwachtte piekconcentraties in het bloed zullen ook de normaalwaardes ruim overschrijden.
 

Een paar kanttekeningen zijn hier op zijn plaats.
 

De hoeveelheid koper die van de anode afgescheiden wordt is afhankelijk van een aantal factoren die we niet specifiek constant gehouden hebben in dit onderzoekje.

Stroomsterkte en batterijspanning zullen min of meer identiek zijn voor de verschillende experimenten terwijl tijdsduur (concentratie) en elektrodeoppervlak variabelen zijn die men iets moeilijker kan vergelijken.
 

Het elektrode oppervlak (in Experiment 2 en 3 hebben we een dikkere koperdraad gebruikt) is een variabele die niet constant is gehouden gedurende de experimenten. Hoe groter het koperoppervlak des te meer koper er in oplossing kan gaan en op de foto’s in Facebook afgaande zijn de elektrodes daar wat groter (meer windingen, langer) hetgeen betekent dat meer koper in oplossing is gegaan.
 

Een tweede kanttekening is dat men er in de berekening van uitgaat dat al het koper onmiddellijk in het bloed wordt opgenomen. Dat is onrealistisch, opname zal wat tijd nodig hebben hetgeen betekent dat de koperpiek concentratie in het bloed lager zal liggen en wat uitgesmeerd in de tijd zal worden. Hierbij kan dan wel weer de opmerking gemaakt worden dat filtratie een beter middel is om vaste deeltjes te scheiden van een vloeistof dan bezinken en overschenken. Bij bezinken en overschenken is de kans groter dat meer koper in de oplossing achterblijft.
 

De tijdsduur is een variabele die constant gehouden is gedurende de experimenten maar het is niet helemaal duidelijk hoe lang de “keytohealth” gelovigen zelf de elektrolyse uitvoeren, des te langer des te meer koper in oplossing gaat. De foto's op Facebook suggereren dat men wel wat langer dan 3 uur elektrolyseert. Het volume van de zoutoplossing waarin de elektrolyse wordt uitgevoerd zal mede de concentratie bepalen. Bij de experimenten is ca. 200-250 ml zoutoplossing gebruikt terwijl de foto's op Facebook suggereren dat “keytohealth” iets grotere volumes hanteert hetgeen mogelijk tot iets lagere concentraties kan leiden. Het gebruik van grotere elektrodes en een langere elektrolyseduur zou zulk een effect echter snel teniet doen.
 

Ondanks enkele mitsen en maren geven de resultaten aan dat het drinken van het “plasma” tot een overmatige inname van koper kan leiden hetgeen nadelig kan zijn voor de gezondheid.

De meest voorkomende acute symptomen zijn buikklachten, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Deze gevolgen ontstaan korte tijd na blootstelling en houden meestal niet lang aan. Acute buikklachten als gevolg van een enkele dosis koper komen voor bij kopergehaltes van 30 mg/l vloeistof en hoger. Bij inname van een zeer hoge enkele dosis koper, kan onder andere lever- en nierschade ontstaan [19, 20,21 22].

Conclusies:

Deze nogal uitgebreide analyse van de elektrochemische cel is gemaakt om te laten zien dat het systeem volledig elektrochemisch verklaarbaar is zonder een beroep te hoeven doen op plasmaverschijnselen of alchemische transmutaties.

Op basis van de gevonden meetresultaten en de daaropvolgende analyse concluderen we dat het drinken van elektrochemisch bereid “plasma” een verhoogd gezondheidsrisico inhoudt door een verhoogd risico op een inname van teveel koper.

Opmerkingen:

Een iets beknoptere versie van dit artikel is gepubliceerd op KloptDatWel:
https://kloptdatwel.nl/2023/02/01/kopervergiftiging-ligt-op-de-loer-met-de-plasma-en-gans-therapie-van-silvia-hoevenaar/

Literatuur:

 1. Website: https://keytohealth.nl
 2. Healthcoach Silivia Hoevenaar verkoopt holistisch gezwam
 3. Facebookpagina De magievan Plamsa & GaNs | Keshe foundation:
  a. De magie van Plasma, GANS, Ormus & Alchemie
  b. October 5 2022 posting  
 4. Wikipedia Plasma_(aggregatietoestand)
 5. Wikipedia Teslabol
  Thuis Experimenteren: Plasmabol
  Thuis Experimenteren: Plasmalamp
 6. Keshe Foundation
 7. W. Hettinga; “Message in a bottle – Speurtocht naar de ‘Holy Grail’ - Vrije Energie”; Elektuur; 4 2007; P.16 – 19.
 8. Allen J. Bard, Larry R. Faulkner; “Electrochemical Methods”; John Wiley & Sons; 1980; P. 1-136
 9. A. Morgan; "Op avontuur in de elektrochemie"; Centrex; 1964; p. 114-122.  
 10. Dr. F. Freese, DR. W.E. Van der Linden; “Elektrochemische Analysemethoden”; Agon Elsevier; 1971; ISBN 9010102408; p. 3-49.
 11. Wikipedia Elektrodepositie
  Thuis Experimenteren: Elektrodepositie
 12. Wikipedia Elektrodepotentiaal
 13. CRC Handbook of Chemistry and Physics; 60TH Ed; 1979-1980; D-155 - D-157
 14. Bassam Z Shakhasir; “Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry Volume 4”; The University of Wisconsin Press; 1992; ISBN 9780299128609; p. 267
 15. Stofwisseling van metalen Absorptie van metalen uit het maagdarmkanaal bij de mens
 16. NVKC Algemeen overzicht referentiewaarden
 17. Voedingscentrum Koper
 18. Voedingscentrum Vocht en drinken
 19. RIVM Een norovirusuitbraak door een kopervergiftiging
 20. Nemo kennislink Sporenelementen
 21. Voedingscentrum Gezondheidseffecten koper
 22. Kopervergiftiging: Overmatige inname of inademing van koper

 


04/03/2023