Kosmos waterfilterinstallatie

Datum:  Januari 2013

Inleiding:

Enkele jaren gelden gekocht maar op een of andere manier altijd in de kast blijven liggen. Nu moest het er maar eens van komen.

Principe:

Waterzuivering door filtratie

Materiaal:

 • Kosmos waterfilter pakket
 • Flesje
 • Modder
 • Ijzergaren (ijzerdraad)
 • Monsternameplaats

Uitvoering:

Monstername
 • Ik heb gebruik gemaakt van een Starbucks Frappocino flesje.
 • Bevestig een lus met lange draad bevestigd om de hals van het flesje (ik heb gebruik gemaakt van ijzerdraad).
 • Voor de zekerheid heb ik 3 draden bevestigd
 • Ga naar de monsternameplaats, gooi het flesje in het water terwijl je de draad vasthoud, en neem je watermonster. Probeer wat bodemmateriaal mee te nemen.
Waterfilter
 • Bouw het waterfilter op volgens de bijgesloten instructies
 • Giet het vuile water in het filter
 • Observeer

Resultaten:

Monstername

Monsternameplaats Watermonster voor en na toevoegen van wat modder

Waterfilter

Het waterfilter is opgebouwd uit de volgende segmenten:
 1. Buizen
 2. Vultrechter
 3. Deksel
 4. Opvangbeker
 5. Grove stenen
 6. Kleine stenen
 7. Filterpapier (3x)
 8. Spons

 

 

Start van het experiment Eerste wateradditie

Na enige tijd Op het eind

Einde: filtervervuiling duidelijk waarneembaar Water in opvangbak nog niet helemaal schoon. Bezinksel aanwezig.

Discussie en conclusie:

De facto is deze waterzuiveringsinstallatie een 4-staps filter waarbij we de poriŽn bij elke stap steeds fijner maken. De grove stenen vangen alleen grote deeltjes af, het fijne zand weer wat kleinere deeltjes etc.

Een eerste observatie die we kunnen maken is dat de druppelsnelheid niet alleen bij elke stap afneemt maar ook als functie van de tijd. Dit is vooral goed te observeren bij het papierfilter. De poriŽn raken langzaam verstopt en er vormt zich een laag fijne deeltjes waardoor de weerstand toeneemt en dientengevolge de doorloopsnelheid af.

Een andere observatie die we kunnen maken is dat het filter nier perfect is. Zeer fijn zand (van de modder) en in het water opgeloste (kleur)stoffen gaan gewoon door het filter heen. Dit laat mooi zien dat oppervlaktewater veel intensiever (o.a. chemisch) gereinigd moet worden voordat het als drinkwater gebruikt kan worden.

 

Het is ook belangrijk om zich te realiseren dat op deze manier gefilterd water ook nog biologische verontreinigingen bevat (bacteriŽn en virussen).

Opmerkingen:

 • Ijzergaren is niet van metaal gemaakt maar is een zeer stevige garensoort.

Literatuur:

 • Th. Smits, R. Tromp, H. Geurts; "Nova Natuur- en scheikunde voor de basisvorming 2mHV"; Malmberg; 1998; ISBN 9020830465; p. 100-110.

Relevante websites:

Achtergrondinformatie:

Zoet water zoals men het op landoppervlaktes kan vinden is vaak niet drinkbaar, het moet gezuiverd worden. Voor de drinkwatervoorziening maakt men gebruik van grondwater en oppervlaktewater.

 • Grondwater: bevat geen schadelijke stoffen. Is afkomstig van regen en gesmolten sneeuw, dat gefilterd is door aardlagen. Bevat wel zout maar geen ziektekiemen.
 • Oppervlaktewater: het water in sloten, rivieren en meren. Kan nog veel schadelijke stoffen bevatten.
Twee derde van het drinkwater in Nederland wordt gemaakt uit grondwater. Drinkwater moet helder zijn. Helder water kan nog steeds gifstoffen bevatten en moet daarom gezuiverd worden. In waterwingebieden wordt grondwater verzameld.

Grondwaterzuivering:

 • Lucht toevoegen (door versproeien of cascaderen).
  Vervuilende stoffen worden door oxidatie omgezet in niet oplosbare stoffen.
 • Filtratie.
 • Opslag in reinkelders (laboranten controleren de kwaliteit).
Oppervlaktewaterzuivering (is noodzakelijkerwijs intensiever):

 • Eerst zuiveren m.b.v. bacteriŽn. Deze zetten verontreinigingen (planten, etc.) om in slib.
 • Slib laten bezinken.
 • ChemicaliŽn toevoegen om stoffen onoplosbaar te maken (flocculeren).
 • Weer laten bezinken.
 • Filtratie.
 • Opslag in reinkelders (laboranten controleren de kwaliteit).

30/12/2013