Belaste stabilisatieschakeling

Datum : februari 2002 

Principe:

Meten aan een belaste stabilisatieschakeling.

Meetschema:

Benodigd:

Multimeter
Weerstand 1.8 kW
voedingsspanning van 9V (bv batterij)
Zener diode van ca. 5V
Potentiometer 5 kW

Werkwijze:

  • Bouw de meetschakeling op en zet RL op 5 kW.
  • Als we RL kleiner regelen, zal UL niet plotseling gaan dalen, omdat de zenerkarakteristiek niet oneindig steil verloopt. UL zal dus geleidelijk gaan dalen. Regel daarom RL kleiner totdat UL ca. 10% is afgenomen. 
  • Haal vervolgens R los en meet de ingestelde waarde met de multimeter (in Ohm-bereiken eerst 0 W-instelling controleren!).

Meetresultaten:

Start: 4.60 V
10% = 0.46 V
Eind: 4.14 V
RL = 2.07 k
W 

Discussie en conclusie:

Zonder belasting, dus als RL oneindig groot is, geeft de zenerdiode 5V af. De spanning over 1.8 kW is dan UR = 9 V - 5 V = 4 V. Aangezien R = 1.8 kW betekent dit een stroom van 4 V/1.8 kW = 2.22 mA, welke ook door de zenerdiode vloeit. Sluiten we een belasting RL aan, dan zal een gedeelte van de zenerstroom door RL vloeien. Naarmate we RL kleiner regelen wordt IL groter en IZ dus kleiner. Als IZ nul wordt gaat de zenerdiode sperren en zal UL gaan dalen. Dit kunnen we met de multimeter nagaan.

UL daalt zodra IL groter is dan 2.22 mA.

De grenswaarde voor RL is dan 5V/2.22 mA = 2.25 kW. 

UL zal dus dalen zodra RL kleiner is dan 2.25 kW.   

Literatuur:

  • A. Schommers; Elektronica echt niet moeilijk, deel 1: experimenten met gelijkstroom; Elektuur BV; 1988; ISBN 9070160358; p 80-82.
  • A.J.Dirksen; Leerboek Elektronica, Deel 3; De Muiderkring; 1986; ISBN 9060822633; p 45-49.

08-01-2017