Reactie van Traube

Datum: Juli 2006

Principe:

Een variant op de chemische tuin

Materiaal:

  • Kopersulfaat (CuSO4.5H2O)
  • Kaliumhexacyanoferraat (II), geel bloedloogzout 
  • Water (H2O)
  • Reageerbuis

Uitvoering:

  • Maak een 5% kopersulfaatoplossing en giet deze in de buis.
  • Laat een korrel geel bloedloogzout in de buis vallen en observeer.

Meetresultaten:

Na het afzinken van het kristal kan men snel plantachtige structuren zien ontstaan. 

Sommige van de "planten" maken zich los en drijven naar het oppervlak.

Discussie en conclusie:

Met hexacyanoferraat vormt Cu2+ een roodbruine neerslag volgens:

2Cu2+ + Fe(CN)6 <=> Cu2Fe(CN)6 (s)

Het kristal lost weer gedeeltelijk op maar aan aan het oppervlak van het kristal vormt zich onmiddellijk weer een neerslag in de vorm van een semi-permeabel membraan. Water diffundeert door dit membraan waardoor binnen in weer bloedloogzout oplost. Door de concentratieverschillen aan beide kanten van het membraan stroomt er steeds meer water binnen tot het membraan knapt waardoor het gevormde complex naar buiten stroomt. Onmiddellijk begint de reactie weer opnieuw en wordt door reaktie met de kopersulfaatoplossing een nieuw membraan gevormd.

Nadat ik dit experiment had uitgevoerd had ik een aha erlebnis. Na wat zoeken kon ik constateren dat ik dit experiment al eens eerder uitgevoerd had, alleen in omgekeerde volgorde (kopersulfaat toevoegen aan bloedloogzoutoplossing). Alhoewel in dat experiment "Klein oerwoud in een bekerglas" een soortgelijk resultaat gaf zijn de resultaten in deze uitvoering van het experiment mooier.

Literatuur:

  • Dr. H. Rompp; Chemie der dagelijksche dingen; Roskam ; 12de druk; 1944; p.29,30.

Relevante websites:

Minder relevante websites:


17-01-2017