Bepalen van je stemfrequentie

Datum: september 2002

Principe:

Bepalen van de stemfrequentie m.b.v. de computer.

Materiaal:

  • computer met geluidskaart
  • microfoon
  • Software pakket Cool Edit 2000

Uitvoering:

  • Start Cool Edit op en maak alles klaar om te samplen. Gebruik mono 48000.
  • Zing "A" in de microfoon en neem tegelijkertijd op.
  • Analyseer het sample

Resultaat:

sample in Cool-Edit
FFT analyse

Discussie en conclusie:

In een sonogram (een grafische weergave van je stem) zit een repeterend gedrag. Door deze pieken en dalen met elkaar te vergelijken kun je je eigen stemfrequentie bepalen. Doe je dit met FFT (fast fourier transform) dan worden de boventonen verwijderd.

Het vibreren van je stembanden resulteert in een serie harmonische trillingen. De laagste harmonische noemt men de fundamentel frequentie en is bij mannen ca. 100 Hz (aantal trillingen per seconde).

De FFT analyse laat zien dat de stem frequentie bij ca. 115 Hz ligt. Hetgeen met het bovenstaande overeen komt.

Opmerkingen:

  • Een alternatieve methode om de frequentie te bepalen is door het sample handmatig te analyzeren. Zoek een herkenbaar punt bv een uitzonderlijke hoge piek en bepaal het tijdsverschil met de volgende piek. Dit is dan de trillingstijd van waaruit de frequentie berekend kan worden.

Literatuur:

  • Richard T. Weitner and Robert L. Sells; "Elementary Classical Physics - Volume 1"; 2nd Ed. ; 1973; Allyn and Bacon; ISBN 020503597; blz 302-324.
  • Henk Mulder; 'De Sinus: Lijn van Ups en Downs'; DJO; 8 1978; p 212,213.

Relevante websites:

Achtergrondinformatie:

Het menselijke stemgeluid is samengesteld uit vele frequenties. Welke frequenties, hangt af van de spreker, de wijze van spreken en de klanken die de spreker uit. De frequenties kunnen worden geanalyseerd met de zogenaamde Fourieranalyse. Hierbij worden de frequenties gedurende een fractie van een seconde gemeten. Uit de Fourieranalyse is gebleken dat de mens bij het spreken voornamelijk gebruik maakt van relatief lage frequenties. Er is een duidelijk verschil bestaat tussen de frequentiescala's van mannen en vrouwen.

13-01-2017