Navigeren op deze site
Op deze site wordt genavigeerd m.b.v. enkele iconen, die hier beneden toegelicht worden. Aangezien de site maar 3 niveaus diep is zijn er geen 'back' en 'next' iconen opgenomen. Er is soms wel een vierde niveau, dat wordt echter gebruikt voor toelichtingfoto's en files. De opbouw van de site wordt schematisch weergegeven in onderstaande schets.
 

De iconen van de hoofdstukken waaronder de experimenten zijn geplaatst. Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Ondersteunende informatie. Daarnaast is er een link naar het blog.

Het 'Home' icoon waarmee men naar de startpagina kan terugkomen. Deze is op elke pagina terug te vinden.

De 'Site Index', een overzicht van alle experimenten en informatie pagina's zijn via dit icoon te bereiken.
 

Laatste keer dat deze pagina gewijzigd is: 19 januari 2017