Imex GB1 Geiger - Muller teller

Datum:  Mei 2014 - September 2014

Inleiding:

Een van de clubjes waar ik lid van ben is de Werkgroep zand van de Stichting Geologische Activiteiten. Daar kwam enige tijd geleden ter sprake dat sommige zanden van nature radioactief zijn en hoe dat te meten waarbij iemand een goedkope Russische geigerteller liet zien. Sinds die tijd ben ik op zoek naar een betaalbare Geigerteller. Je kunt ze vinden op  E-Bay, ik vond een Russische website waar ze verkocht werden en zelfs bij Conrad kun je ze kopen. Ik vond ze echter te duur en ben op zoek gegaan naar goedkopere apparaten.

Materiaal:
 
Stralingsmeter
 • GB1 van Imex
Stralingsbronnen
 • Radioactieve bron rookmelder (Am241)
 • Uraanglas
 • Aardewerk (Fiestaware)
 • Gaslampkousje (thorium)
 • Pekblende
 • Thorianiet
Telefoon
 • Iphone 4s met Geiger bot app geinstalleerd
Andere materialen
 • Aluminium folie
 • Papier
 • Aluminium strip
 • Lood strip

Uitvoering:

Meten van radioactieve straling

Je gebruikt de Imex door hem te verbinden met de Audio uitgang van de iPhone en de Geiger bot App op te starten. De sensor in het hardware gedeelte is een geiger muller telbuis die nabije straling detecteert en de resultaten aan de App rapporteren.

Het probleem dat je hebt als je met dit soort metingen aan de slag wilt is dat het in eerste instantie lastig is om aan een radioactieve bron te komen. Dat probleem heb ik in eerste instantie opgelost door een oude rookmelder te slopen.  Deze bevatte een minieme (1/5000 g) hoeveelheid Americium 241 (Am 241, halfwaardetijd 432 jaar) dat alpha en gammastraling uitzend. Vervolgens heb ik via e-Bay gelukkig ook nog enkele zwak-radioactieve bronnen kunnen bestellen. zoals uraanglas, thorium gaskousje, stukjes Fiestaware aardewerk en ook enkele mineralen.

 
Afschermingsexperimenten

Plaats een americium-241 bron voor een geigerteller

 • Schuif een blad papier tussen bron en telbuis.
 • Herhaal dit met aluminium folie
 • Met een aluminium strip
 • Met een loodstrip

Plaat een brokje uraniniet (pekblende) voor een geigerteller. Plaats vervolgens een loodplaatje tussen bron en telbuis. 

Resultaten:

De resultaten van verschillende metingen zijn in onderstaande foto's weergegeven. Resultaten worden weergegeven in cpm (counts per minute)
Blanco
Am 241
Thorium bevattend gaskousje
Uraanglas
Fiestaware
Pekblende
uraniniet (= pekblende), UO2
Thorianiet (ThO2)
Afschermingsexperimenten

Am241 experiment

Alleen Am241 Papier ertussen

Aluminium strip Alufolie
Loodstrip

Pekblende experiment

Alleen pekblende Loodstrip ertussen

Discussie & conclusie:

Op mijn blog en op deze website heb ik de laatste tijd regelmatig verslag gedaan over het meten van radioactieve straling met behulp van smartphones  en externe hardware. Meer specifiek de Radiation Watch Pocket Geiger. De laatste tijd doet deze het echter niet meer. Ik vermoed dat de App niet meer goed werkt in iOS7 maar ook in Android laat deze het nu afweten (4.2 en 4.3). Redelijk irritant voor een apparaatje dat ik pas sinds kort in mijn bezit heb.

Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat ik soms wel eens mijn twijfels had of deze stralingsmeter, gebaseerd op halfgeleiders, wel zo betrouwbare meetresultaten gaf. Soms vroeg ik me af: “Doet hij het nu wel of doet hij het nu niet”.

Op eBay kwam ik echter de “Geiger counter detector for iPhone/iPad” (GB1 van IMEX) tegen (Zoek op imex en radiation), een plastic doosje met elektronica en (heel belangrijk) een Geiger Muller tel buis erin. Je koppelt het doosje aan de iPhone via de meegeleverde audiokabel. Op de iPhone installeer je de gratis Geiger Bot App en je kunt aan de slag. Het kastje bevat ook een akoestisch signaal dat sneller gaat tikken als er meer straling gemeten wordt.  Over de prijs mag ik ook niet klagen, ik heb dit doosje voor minder dan €45 (inclusief verzendkosten) verworven. Heel wat goedkoper dan de Pocket Geiger. Na bestellen had ik deze GB1 ook nog eens binnen een week in mijn bezit. (Verkoper impexeris)

Deze meter werkt tot nog toe perfect zoals men op bovenstaande foto's kan zien alwaar ik van een stukje Fiestaware de straling zit te meten. Hij werkt ook goed met mijn Am241 monster, mijn thorium gaskousje, mijn stukje pekblende (uraanerts) en de thorianiet. Bij het uranium glas wordt nauwelijks straling gemeten. Uraniumglas noemt men ook wel stralingsglas hetgeen als benaming niet helemaal correct is, het gaat niet om straling maar om fluorescentie hetgeen vooral zichtbaar wordt als men het uraanglas met UV straling belicht. Alhoewel het uraanglas licht radioactief is komt het stralingsniveau nagenoeg niet boven de achtergrondstraling uit hetgeen impliceert dat er maar een kleine hoeveelheid uranium in het glas zit.

 
Afschermingsepxerimenten
Am-241

Americium-241 emitteert alpha straling en lage energetische gamma straling. De alfa straling kan al door een papiertje tegengehouden worden. Alhoewel we een duidelijke afname kunnen waarnemen meten we nog (verhoudingsgewijs) een aanzienlijke hoeveelheid straling.  Dit impliceert dat onze bron nog aardig wat gamma straling uitstuurt hetgeen min of meer bevestigd wordt door de daaropvolgende experimenten met afscherming. Lood blijkt dan het meest effectief te zijn.
 

Pekblende
De straling die men meet neemt weliswaar af, maar blijft relatief hoog. Uitgaande van een gemiddelde fotonenergie van een kleine MeV, ligt de halveringsdikte van lood rond 7 mm. Omdat thorianiet gemiddeld energierijkere fotonen uitzendt, is dit moeilijker af te schermen.

Opmerkingen:

 • Goedkoop is eigenlijk relatief in dit geval. Een IPhone is niet echt goedkoop als je deze nog niet hebt.
 • De Halfwaarde tijd van Americium is 432 jaar.
 • Radon, dat licht radioactief is, komt vrij uit veel bouwmaterialen en hoopt zich soms op in ruimtes die slecht geventileerd worden. De Pocket Geiger kan niet direct de straling meten die door Radon gas wordt afgegeven (alfastraling). De manier om dat indirect te bepalen is door het Radon gas te concentreren, door gedurende enkele dagen een bakje actieve kool in een ruimte te laten staan. Het Radon concentreert zich dan in deze kool.

Literatuur:

 • J.J. Bevelacqua; "Fukushima Daiichi Accident and its Radiological Impact on the Environment"; The Physics Teacher; 50 September 2012; p. 354-92.
 • David R. Lapp; "Obtaining and Investigating Unconventiona Sources of Radioactvity"; The Physics Teacher; 48 February 2010; p. 90-92.
 • Jack G. Couch, Kellt L. Vaughn; "Radioactive Consumer Products in the Classroom"; The Physics Teacher; 33 January 1995; p. 18-22.
 • Helen W. Crawley; "Radioctivity Experiments for High Schools Using Orange Glazed Ceramics"; Journal of Chemical Education; 36 4 1959; p. 202-204.
 • S.G. Hutchinson, F.I. Hutchinson; "Radioactivity in Everyday Life"; Journal of Chemical Education; 74 5 1997; p. 501-68
 • Victor J. Linnenbom; "Radioctivity and the Age of the Earth"; Journal of Chemical Education; 32 2 1955; p. 58-68.
 • "Rookmelders redden levens"; Archimedes; 38 3 2002; p. 7
 • J.D. Fast; "Energie uit atoomkernen"; Natuur en Techniek; 1980; ISBN 9070157152.
 • Piet Stemvers; ""Stralende" verzamelingen: tussen veiligheid en overdreven angst"; GEA, 4 1999; p. 134-136. 
 • Ir. B. van Buuren; "Elektronen en kernen"; 4dr druk; Stam; 1975; ISBN 9011390830; p. 265-332.

Relevante websites:

Minder relevante websites:

Achtergrondinformatie:

 

Radioactieve straling
Straling is de emissie van energie vanuit willekeurig welke bron. Als men over radioactieve straling spreekt dan gaat het om hoog-energetische straling zoals röntgenstraling, kosmische straling en de straling die vrijkomt bij kernreacties (gamma straling). Vaak noemt men dit ook ioniserende straling. Kenmerkend is dat radioactieve straling uitgezonden wordt door materialen. Materialen zijn opgebouwd uit de elementen die getabelleerd zijn in het periodiek systeem. Deze elementen hebben een bepaalde spreiding in het aantal protonen en vooral neutronen waarmee ze zijn opgebouwd, de isotopen. Sommige isotopen zijn instabiel (ze hebben teveel protonen en/of neutronen) en kunnen dan vervallen waarbij ze protonen, neutronen en energie afstoten en zo transmuteren naar een ander element. Dit noemt men ook wel radioactief verval. De instabiele elementen kunnen weer verbindingen vormen (mineralen) die dan radioactief zijn. 'Radio' betekent straling. Radioactief is dus letterlijk 'stralingsactief'.

De straling wordt ook wel ioniserend genoemd aangezien ze elektronen kan "wegslaan" uit atomen en moleculen. Als in levend weefsel elektronen worden weggeslagen uit de moleculen waaruit het is opgebouwd, wordt dat weefsel beschadigd. Teveel ioniserende straling kan dus gevaarlijk zijn.

We onderscheiden verschillende vormen van radioactieve straling.

Alfa-straling (α)
Alfastraling is een van de meest voorkomende vormen van ioniserende straling. Het is eigenlijk een deeltje (alfadeeltje) dat vrij komt bij het verval van vooral grotere kernen zoals uranium en thorium. Het alfadeeltje (α) bestaat uit twee protonen en twee neutronen, de kale kern van een heliumatoom (He2+). Dit wordt vaak korter geschreven als een alfadeeltje.  Alfadeeltjes hebben geen groot doordingen vermogen, ze worden al tegengehouden door een velletje papier. Alfa-stralers zijn eigenlijk alleen gevaarlijk als ze in het lichaam worden opgenomen, aangezien zel in het lichaam kunnen zij in hun directe omgeving grote schade aanrichting, omdat alle energie die vrijkomt bij hun verval zich in een klein gebied om de vervallende kern concentreert. 

Bèta-straling (β)
Bètastraling is ioniserende straling, bestaande uit elektronen of positronen. Bètastraling ontstaat in het β-vervalproces, betaverval, waarin een atoomkern een elektron e- of positron e+ uitzendt. Er zijn twee soorten bètastraling, β- en β+ straling. Bij β- straling verandert in de kern een neutron in een proton, waarbij een elektron wordt weggeschoten. De massa van de kern blijft ruwweg gelijk, aangezien het neutron en het proton ongeveer even zwaar zijn. Bij β+ straling verandert in de kern een proton in een neutron.

Gamma-straling (γ)
Gammastraling is onzichtbare elektromagnetische straling met een hogere energie dan ultraviolet licht. Het ioniserende vermogen daarentegen is lager dan dat van alfastraling. Alfastraling heeft een hogere ioniserende energie, maar dat zorgt er weer voor dat de straling minder doordringend is, omdat onderweg alle moleculen die het alfa-deeltje raakt, geïoniseerd worden. Zodoende verliest het alfadeeltje over zeer korte afstand al zijn energie, dit in tegenstelling tot gammastraling.

 

Geiger Muller Teller

De werking van de Geiger Muller teller voor radioactieve straling berust op het verschijnsel dat wanneer een geladen deeltje door een gas beweegt ere en heel spoor van ionenparen (zowel  positieve als negatieve ionen) achterblijft. In de telbuis is een elektrisch veld aangebracht ( 800-1200 V), waardoor de ionen gescheiden worden en in tegengestelde richting versneld naar de elektroden toe. Daarbij worden steeds weer nieuwe ionen gevormd: een "lawine" van geladen ionen ontstaat en geeft dan een elektrische stroom door de elektroden. De ontlading stopt, omdat in het gas in de telbuis een zogenaamd “quench – gas” aanwezig is , dat de energie van de losgemaakte ionen absorbeert. Na een heel korte tijd is dan de buis weer gereed voor een volgend radioactief deeltje. Ook gamma stralen van hoge energie geven een spoor van geladen ionenparen en zijn dus met een Geiger Muller teller aan te tonen.

 
Ionisatie Rookmelders
Een ionisatiemelder bestaat uit twee metalen plaatjes waartussen een spanning is aangebracht. Onder het onderste plaatje is een klein beetje Americium 241, (Am241, ~1/5000 g) aangebracht. In het onderste plaatje is een gat aangebracht.  De alfadeeltjes (He-kernen) die gegenereerd worden door het Americium ioniseren de in de lucht aanwezige zuurstof en stikstof atomen volgens:

O2 + He++ --> O2+ + e- + He++

Als een molecuul geïoniseerd wordt ook een vrij elektron geproduceerd. Het elektron wordt aangetrokken door het plaatje met de + lading terwijl  het positief geladen molecuul naar het negatief geladen plaatje zal bewegen. De elektronica detecteert de kleine hoeveelheid stroom die er loopt. Als een rookdeeltje de ionisatiekamer binnenkomt worden de stroom verstoord aangezien rookdeeltjes zich aan de geladen deeltjes hechten en deze zo neutraliseren. De stroomsterkte daalt hetgeen gedetecteerd wordt waarna het alarmsignaal in werking gezet wordt.
 
Handleiding15/01/2017