Kopercomplexen

Datum: November 2002

Principe:

Enkele complexvormingsreakties met koper.

Materiaal:

  • Kaliumhexacyanoferraat (K4FeCN6.3H2O)
  • Zoutzuur (HCl)
  • Azijnzuur (CH3COOH of HAc)
  • Kopersulfaatoplossing (CuSO4)
  • Reageerbuizen
  • Digitale camera
  • Water (H2O)
  • Ammonia (NH3)

 

Uitvoering, Resultaat en Discussie.

Tetrachlorokoper(II)complex

Vul de reageerbuis voor ca. 1/4 met kopersulfaat oplossing.
Voeg voorzichtig zoutzuur toe tot de oplossing lichtgroen gekleurd is.

Reactie:

Cu(H2O)42+  + 4Cl-

<=>  Cu(Cl)4)2- + 4H2O
lichtblauw  lichtgroen

 

 

 

Tetraamminekoper(II)complex

Voeg m.b.v. een pipet voorzichtig ammonia toe. Er ontstaat een diepblauwe paarse kleur. Door het ammonia voorzichtig toe te voegen ontstaan twee lagen.

Reactie:

 Cu(Cl)4)2- + 4NH3

<=>  Cu(NH3)42+ + 4Cl-
lichtgroen  diepblauw/paars

 

 

Gehydrateerd koper(II) ion

Breng de donkerblauwe laag m.b.v. een pipet over in een andere reageerbuis. Voeg voorzichtig azijnzuur toe totdat de oplossing weer lichtblauw gekleurd is.

Reactie:

Cu(NH3)42+ + 2H2O + 4H3O+ 

<=>  Cu(H2O)62+ + 4NH4+
diepblauw/paars  lichtblauw

 

 

 

 

 

Neerslagreactie

Voeg aan de lichtblauwe oplossing enkele korrels kaliumhexacyanoferraat toe. Er ontstaat een bruin neerslag.

Reactie:

Cu(H2O)62+  + [FeCN6]4-

=>  Cu2(FeCN6)i + 6H2O
lichtblauw  bruin neerslag

 

Opmerkingen:

  • Deze reacties worden in de analytische chemie gebruikt om de aanwezigheid van koper in  oplossingen aan te tonen.

  • Het koper-water en het koper-amine complex hebben een 'square planar' structuur. Het koper-chloride complex heeft een tetrahedron structuur.

Literatuur:

Achtergrondinformatie:


16-01-2017